Karta kierowcy - Motylek

Odwiedź nas na:

karta kierowcy

Karta kierowcyKażdy kierowca wsiadający do pojazdu powinien być wypoczęty i przygotowany do trasy, którą chce pokonać w przeciwnym razie może stanowić poważne zagrożenie na drodze. Szczególnie narażonymi na zmęczenie i inne dolegliwości fizyczne są osoby pracujące zawodowo jako kierowcy, pokonują oni codziennie kilkadziesiąt kilometrów niezależnie od warunków atmosferycznych oraz samopoczucia. W celu uregulowania pracy kierowców i zadbania o wyższy poziom bezpieczeństwa na drodze powstałą karta kierowcy, która jest wydawana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych po złożeniu odpowiedniego wniosku, do którego należy dołączyć kopię prawa jazdy, zdjęcie kierowcy oraz kopię dowodu wniesienia opłaty. Karta kierowcy wydawana jest w postaci karty mikroprocesorowej, która jest kompatybilna z tachografem. Tachograf to urządzenie pełniące funkcję zegara i prędkościomierza, umożliwia on pomiar takich parametrów jak średnia prędkość kierowcy, czas jego aktywności na drodze jak i czas postoju. Dane odczytane przez tachograf zapisywane są na mikroprocesorowej karcie kierowcy.